Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Doporučené
 
Osobní odběr

Adresa:

Otevírací doba:

  • Pondělí - Pátek
  • 9 -13 a 14-17 hodin
 

Jiří Sehnal - Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection

Jiří Sehnal - Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection
Kliknutím zvětšíte
Cena: 836,00Kč
Dostupnost: Na skladě
ISBN: 978-80-244-2133-9

Množství: Koupit

Kniha představuje jedinečnou sondu do hudebního milieu města Kroměříže v 17. století a činnosti skladatele Pavla Vejvanovského (1639–1693). Význam práce však spočívá především ve skutečnosti, že autor na zvoleném tématu dokázal vytvořit širší modelovou studii, která značným způsobem inovuje a mnohdy i poopravuje tradiční pohled na hudební kulturu 17. století ve střední Evropě. Sehnal na základě podrobného heuristického výzkumu a stylové analýzy kroměřížské hudební sbírky biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorna (1624–1685), kterou ostatně formoval, spravoval a redigoval právě Vejvanovský, předložil koncept Kroměříže jako hudebního centra významně doplňujícího stěžejní teritoriální středoevropské pilíře hudební kultury 17. století.  Autor zde dokládá zásadní vliv zejména náboženských či duchovních center a institucí pro rozvoj hudební kultury a vyspělého hudebního života, neboť právě zde bylo pěstování hudby a její kultivace primárním smyslem, nikoliv pouze sekundárním produktem (tak jak tomu mnohdy bylo v sekulární sféře). Sehnal se – co se kvality týká, nesnaží prezentovat Kroměříž jako jediné centrum svého druhu, neboť lze podle něho předpokládat, že velkého významu dosáhla i další kulturní centra, ať již např. piaristické a jezuitské kláštery (plnící zároveň důležitou funkci školských institucí) či jiná města. Na stranu druhou je faktem, že kapely typu ansámblu biskupa Castelcorna nefungovaly v 17. století ani v Praze. Kroměříž si však pro hudebního historika zachovává výsadní postavení díky rozsáhlosti a komplexnosti své hudební sbírky, tj. její vysoké heuristické ceně. Řada pramenů svým dopadem totiž představuje klíčové zdroje pro pochopení podstaty geneze vkusových, estetických a stylových otázek hudby dané doby na území českých zemí i šířeji střední Evropy. Sehnal sbírku sice nepokládá za vyčerpávající doklad vývoje evropské hudby v 17. století či období baroka jako celku, neboť zde nejsou zastoupena díla řady významných skladatelů (jedná se zejména o autory z protestantského prostředí), víceméně zde chybí některé stěžejní žánry jako např. opera apod., vyzdvihuje ji však jako nenahraditelné svědectví hudební kultury teritoria a doby, s celou řadou obecněji platných poznatků. Celkově se tak jedná o vysoce přínosnou monografii, která má všechny předpoklady k tomu, aby se dostala do popředí celosvětového zájmu hudebních historiků zaměřujících se na výzkum hudby v období baroka.

 

Nejsou dostupné žádné další obrázky.