Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Osobní odběr

Adresa:

Otevírací doba:

  • Pondělí - Pátek
  • 9 -13 a 14-17 hodin
 

Rabušicová - Škola versus rodina

Rabušicová - Škola versus rodina
Kliknutím zvětšíte
Cena: 155,00Kč
Dostupnost: Na skladě
ISBN: 80-210-3598-6

Množství: Koupit

Tato kniha nahlíží na rodiče jako na neopominutelné aktéry výchovy a vzdělávání a to i v situaci, kdy svoji úlohu částečně delegují na školu. Jako ti, kteří v pomyslném trojúhelníku vztahů ve výchovném a vzdělávacím procesu tvoří vedle dítěte a učitele další nezbytný vrchol a kteří svými názory a postoji, i těmi nevyřčenými a neprojevenými, významně ovlivňují chod školy a školské změny vůbec a tvoří potenciálně velmi silou politickou skupinu.

Publikace má dvě části. V první z nich jsou prezentována zjištění, k nimž autorský tým dospěl v průběhu tříletého výzkumného projektu. Týkají se především rodičovských rolí ve vztahu ke škole, partnerství rodičů a škol, jeho podob, možností podpory a způsobů komunikace mezi rodinami a školami. Tato zjištění jsou diskutována spolu s poznatky získanými z jiných zdrojů, výzkumů i teoretických rozprav na dané téma.

Druhá část knihy je tvořena čtyřmi případovými studiemi, v nichž autoři usilovali o hlubší a detailnější porozumění zkoumané problematice. Důkladně a dlouhodoběji se věnovali čtyřem školám: mateřské škole pracující podle programu Začít spolu, sídlištní komunitní škole, venkovské málotřídce a škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem bylo identifikovat silné stránky a naopak případná úskalí vztahů s rodiči v tom kterém typu školy.

Tyto studie mohou také sloužit jako jistá inspirace pro lidi ze škol při jejich úvahách o tom, jak uspořádat své vztahy s rodiči a rodinami.Nejsou dostupné žádné další obrázky.